• Forex là kênh đầu tư ngoại hối , thị trường 4 nghìn tỷ USD luân chuyển trong ngày, ở đây các bạn có thể giao dịch các cặp ngoại tệ VD : Gbp/Jpy; Eur/Usd; Usd/ Jpy…..Kênh này có rất nhiều lợi thế như vốn nhỏ, giao dịch 24/5, đòn bảy cao….

  • Mình là Hải, trader nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường Forex, hiện tại mình đang giao dịch cá nhân, giao dịch Quỹ, đào tạo, các bạn có thể thao khảo website và facebook của mình https://www.facebook.com/nguyen.taihai